24. Dönem Çıkan Sorular :

1) Patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?

a) Kapı tipi metal detektörü
b) X-ray cihazı
c) PIR dedektörü
d) CCD kamera
e) İyonizasyon duman detektörü

2) Birden fazla kamera görüntüsünü tek tek, atlamalı veya dörde bölünmüş şekilde gösteren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Multiplexer quad cihazı
b) Matriks anahtarlama cihazı
c) Elektronik fokuslu lens
d) Menu kontrollü LCD monitör
e) Dome tipi CCD kamera

3) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda kısa mesafede süratli taşıma tekniklerinden değildir?
a) Kucakta taşıma
b) İlkyardımcının omzundan destek alma
c) Sırtta taşıma
d) Köprü tekniği
e) Omuzda taşıma ( İtfaiyeci yöntemi)

4) Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır ?
a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır
c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır

5) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi, empatik iletişim kurmanın unsurlarından değildir?
a) Karşıdaki kişiyi yerine göre eleştirme ve yargılama
b) Kendisini karşıdakinin yerine koyma
c) Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru algılama
d) Olaylara karşıdakinin bakış açısıyla bakma
e) Karşıdaki kişinin anlaşıldığını karşı tarafa iletme

7) Aşağıdaki bilgilerden hangisinin yer alması eşkâl tarifinde önem taşımaz?
a) Göz rengi
b) Kilo ve boy
c) Cinsiyet
d) Yuvarlak ifadeler
e) Yüz şekli

Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın içerik kurallarından biri değildir?
a) Raporlar sade dilli ve okunaklı olmalıdır
b) Devam eden bir durum varsa raporda belirtilmelidir
c) Hukuki ve mesleki ifadelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir
d) Raporda görülen bütün ayrıntılı bilgilere yer verilmelidir
e) Raporda olaylar belirli bir mantık içerisinde yer ve zaman sıralaması gözetilerek yazılmalıdır

9) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Gözlerini açmada zorlanma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Aşırı göz kırpma
e) Hepsi

10) Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır?
I Sebepsiz olma
II Dengeli olma
III Zorunlu olma
IV Yasaya uygun olma
V Kuvvetli olma
a) Yalnız IV
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) III-IV-V
e) Hepsi

11) Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ana hedeflerindendir?
a) Mevcut sosyal gerilimin arttırılması
b) Doğan otorite boşluğu ile hedeflenen siyasal düzenin kurulması
c) Devlet otoritesinin sarsılması
d) Devlet kurumlarının işlemez hale getirilmesi
e) Hepsi

12) Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır.
b) Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli
c) Koruma görevi devamlılık arz etmeli
d) Koruma elemanı ceketini iliklemeli önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda kusur etmemeli
e) Silah kullanmayı son çare olarak görmeli

13) Suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Önleme görevini yerine getirmiştir
b) 5188 sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır
c) Haksız arama suçunu işlemiştir
d) Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir

14) Hangi durumda işlenen fiilden dolayı faile ceza verilir?
a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde
b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını kurtarmak zorunluluğu ile
c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile
d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetme halinde
e) Hiçbiri

15) Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder?
a) El koyma
b) Zor kullanma
c) Yakalama
d) Arama
e) Hiçbiri

16) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

17) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

18) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

19) Maddenin alınmamasından dolayı; sıkıntı, sinirlilik, baş ağrısı, unutkanlık, kalp atışlarında azalma vb. şeklinde kendini gösteren durumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bağımlılık
b) Yoksunluk
c) Doz aşımı
d) Tolerans artışı
e) Sahte iyi oluş hali

20) ………….………….; şahısların üst aramalarında kesin bilgi almak amacıyla üretilmiş ve radyolojik ışın türü tarama yapan bir cihazdır.
a) Body Scanner
b) EDS
c) Tomografik sistem
d) Narkotik tanıma sistemi
e) Patlayıcı tanıma sistemi

21) Tek tek personel giriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) CCTV
b) CACS
c) Turnike/PDKS
d) PIR
e) Hiçbiri

22) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak

23) Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?
a) Kanama durdurulur
b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir
c) İmkân varsa oksijen verilir
d) Ayaklar aşağıda tutulur
e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez

24) Aşağıdakilerden hangisi iletişime engel faktörlerdendir?
a) Güvensizlik
b) Yabancılaşma
c) İlgisizlik
d) Duyarsızlık
e) Hepsi

25) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

26) Özel güvenlik görevlisinin üst aramasını kimin denetiminde yapacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir?
a) Özel kolluğun denetiminde
b) Jandarmanın denetiminde
c) Genel kolluğun denetiminde
d) Polisin denetiminde
e) Güvenlik amirinin denetiminde

27) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından valiliğe bildirilir?
a) 10 gün
b) 20 gün
c) 30 gün
d) 15 gün
e) 25 gün

28) Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
e) 1

29) Özel güvenlik görevlisi hangisinde güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

30) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir
e) Hepsi

31) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

32) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
a) Sağında
b) Solunda
c) Önünde
d) Arkasında
e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda

33) Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile bitirenlere özel güvenlik görevlisi olarak kaç yıl süreli ve kim tarafından çalışma izni verilir?
a) Özel güvenlik şirketince 5 yıl süreli
b) İl özel güvenlik şubesince 5 yıl süreli
c) Özel güvenlik amirince 3 yıl süreli
d) Valilikçe 5 yıl süreli
e) Adli makamlarca 1 yıl süreli

34) “Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır.” hükmünde geçen mütekabiliyet sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Karşılıklılık ilkesini
b) Genel hükümleri
c) Paris Şartını
d) Örf ve adetleri
e) Kopenhag kriterlerini

35) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

36) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

37) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur
b) Yoğurt yedirilir
c) Tuzlu su içirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir

38) Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunda en çok hangi organ etkilenir?
a) Kalp
b) Omurilik
c) Sinir sistemi
d) Beyin
e) Hiçbiri

39) Hareketli kameraların özelliklerinden olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir?
a) Yakınlaştırma- yoğunlaşma
b) Sağa, sola – aşağı yukarı
c) Kamera seçme
d) Uzaklaşma
e) Yoğunlaşma

40) X-Ray cihazında bulunan siyah-beyaz ve renkli monitörler ne işe yarar?
a) Hi-Pen yapmaya
b) Pseudo yapmaya
c) Darker yapmaya
d) Yoğunluk taraması ve organik inorganik ayrım yapmaya
e) Hiçbiri

41) Hasta/yaralının ilk değerlendirmesinde, ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Bilinç durumu
b) Solunum
c) Solunum yolu açıklığı
d) Dolaşım
e) Yaraları

42) İlkyardımın ABC‟si aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi

43) Avrupa kupa maçlarında üstün başarılar gösteren bir takım, antrenman maçlarında zayıf takımlara bile yenilebilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Farklı güdülenme düzeyleriyle
b) Güdülenmenin toplumsal kökenli olmasıyla
c) Kişilerin her zaman başarılı olmasıyla
d) Başarısızlığın olağan sayılmasıyla
e) Başarılı olmanın çok çalışmaya dayanmasıyla

44) Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Empatide kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
b) Sempatide düşünceler önemlidir
c) Aralarında hiçbir fark yoktur
d) Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek ön plandadır
e) Empati de duygular önemli değildir

45) Özel güvenlik görevlileri arama neticesinde suç unsuru eşyaya rastlarlarsa ne yapması gerekir?
a) Eşyayı bir müddet bekletir
b) Eşyayı sahibine geri verir
c) Eşyayı emanete alarak kolluk kuvvetlerine bildirir
d) Eşyayı imha eder
e) Eşyayı görmemezlikten gelir

46) Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?
a) 12
b) 15
c) 18
d) 19
e) 20

47) Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır
b) Yakalama sebebi belirtilir
c) Elde edilen delillerden bahsedilir
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir
e) Hepsi

48) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir.
a) Kalabalık
b) Parti
c) Grup
d) Topluluk
e) Dernek

49) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Saldırganlık
e) Caydırıcılık

50) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir?
a) Hakaret
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı arttırmak
e) Hepsi

51) Aşağıdakilerden hangisi VİP‟in güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
b) Yol çalışmaları
c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar
d) Arıza yapmış araçlar
e) Hepsi

52) Korunan kişiye yönelik saldırı olması halinde korunan kişi hangi yöne doğru uzaklaştırılmalıdır?
a) Saldırının olduğu istikamete
b) Saldırı anında olduğu yerde kalır, güvenliği sağlanmaya çalışılır
c) Herhangi bir yön önemli değildir
d) Saldırının tam ters istikametinde hızla uzaklaştırılır
e) Korunan kişinin belirlediği yöne doğru uzaklaştırılır

53) Özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
a) Yakalanan kişiyi derhal savcılığa teslim eder
b) Yakalanan kişinin adli sicil bilgilerini tespit eder
c) Yakalanan kişiyi 24 saat gözetim altına alır
d) Yakalanan kişiyi kolluğa teslim eder
e) Yakalanan kişiyi hâkime çıkarır

54) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi

55) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?
a) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri detektörle arama
b) Görev alanlarında haklarında yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Buluntu eşyayı emanete alma
d) Olay yerinde delilleri koruma
e) Hepsi

56) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta/yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi

57) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

58) X-Ray cihazının hareketli kısmına ne denir?
a) Motor ve bant kısmı
b) Konveyor
c) Motion dedektör
d) Yürüyen aksam
e) Hareketli aksam

59) X -RAY cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
a) 75 cm
b) 90 cm
c) 110 cm
d) 50 cm
e) Fark etmez

60) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişiye yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?
a) Nefes alması sağlanır
b) Varsa gözler vantilatöre karşı tutulur
c) Kontak lens var ise hemen çıkarılır
d) Deriye temas varsa bol su ile yıkanır
e) Gözlere el ile ovmak suretiyle masaj yapılır

61) Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?
a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir
c) Sıcak kompres uygulanmalıdır
d) Soğuk ıslak gaz bezi örtülmelidir
e) Hiçbiri

62) İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?
a) Konuşanı rahatlatın
b) Zaman tanıyın
c) Yargılayın
d) Soru sorun
e) Söylenenlere ilgi gösterin

63) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun……….. dir
a) İnisiyatif kullanmasıdır
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) Profesyonelliğidir

64) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi

65) Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılır?
a) Yüzüne
b) Kafasına
c) Kasık bölgesine
d) Bel bölgesine
e) Bacak ve kollarına

66) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

67) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Görülebilir yara izleri
c) Boyu
d) Psikolojik durumu
e) Cinsiyeti

68) Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak, gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir?
a) Vatandaş
b) Teşkilat
c) Komite
d) Şirket
e) Kalabalık

69) Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?
a) Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde
b) Mabetlerde
c) Genel yollar ile parklarda
d) Valilikçe izin alınmış meydanlarda
e) T.B.M.M. de

70) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara …………denir.
a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Buluşma noktaları

71) Aşağıdakilerden hangisi araca binerken yapılması gereken kurallardan değildir?
a) Bina girişine mümkün olduğu kadar yaklaştırılmalıdır
b) VIP’in aracı, çıkışın tam karşısında olmalıdır
c) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir
d) Araçlar çalışır durumda olmalıdır
e) Araçlar önemli kişi ile birlikte binilecek yere getirilmelidir

72) Özel güvenlik şirketlerinin faaliyette bulunmasına izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı
c) Vali
d) Özel Güvenlik Komisyonu
e) Genelkurmay Başkanlığı

73) Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı göz dikkate alınarak, güvenlik hizmetinde bulunacak personelin azami sayısını belirlemeye kim yetkilidir?
a) Vali
b) İçişleri Bakanlığı
c) Özel Güvenlik Komisyonu
d) Emniyet
e) Jandarma

74) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet

75) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
a) Adli zapt etme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi

76) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin
b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil

77) Görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (paket, çanta v.b.) görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi\hangileri yapılmalıdır?
I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III-Çevresi emniyete alınır
IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
a) II
b) II, III
c) III, V
d) IV, V
e) I,II, III

78) Soluk yolu yabancı cisim ile tıkanan bir yetişkin kişide aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Suni solunum yapılır
b) Göğsüne basınç uygulanır
c) Göğüs kemiği alt ucu ile göbek çukuru arasına basınç uygulanır
d) Kalp masajı ve suni solunum yapılır
e) Su içirilir

79) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
a) Nezaketten dinleme
b) Savunmada dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme

80) Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir
b) Toplumu sindirme suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir
c) Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir
d) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir
e) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir

81) Aşağıdaki yerlerden hangisi ÖGG’nin görev alanı değildir?
a) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi esnasında gidilen yer
b) ÖGG’nin korumakla sorumlu olduğu alan
c) ÖGG’nin görev yeri ile evi arasındaki güzergah
d) Nakil görevi yapan ÖGG’nin görev yeri ile naklin yapılacağı yer arası güzergah
e) Konser vb. yerlerde görev yapılan durumlarda konser alanı

82) 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

83) Maçlarda hakemi koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Sağa destekli hat düzeni
d) Sola destekli hat düzeni
e) Çember düzeni

84) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına göre
b) Medeni durumuna göre
c) Çocuk sayısına göre
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa göre

85) Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması yapabilir?
a) Kapalı alanlarda
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Konser ve spor müsabakalarında
d) İş yerlerinde
e) Hiçbiri

86) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

87) Delillerin faydaları aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşlenmiş bir suçu ispat eder
b) Olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koyar
c) Sanığın suçsuzluğunu ispat eder
d) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
e) Hepsi

88) Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara karşı işlenen suçüstü hallerinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?
a) Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
b) Mağdur şikâyetçi ise şüpheliyi yakalamalı
c) Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı
d) Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli
e) Hiçbiri

89) Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Kişi hürriyeti ve güvenliği

90) “Hukuka aykırı arama………………………ve ele geçirilenler……………….”
a) geçerlidir – delil olur
b) hakim onayına sunulur – delil olur
c) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
d) suçtur – muhakemede kullanılamaz
e) adli aramadır delildir

91) Birinci derece yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?
a) Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır
b) Soğuk suya tutulmalıdır
c) Yoğurt sürülmelidir
d) Ağrı kesici verilmelidir
e) Hepsi

92) Nabız en sık hangi bölgeden alınır?
a) Şah damarı
b) Kalp
c) Kasık
d) Bilek dış yüzü
e) Koltuk altı

93) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

94) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Stres
b) Motivasyon
c) Empati
d) İletişim
e) Gürültü

95) 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
        2. Uyarı gecikmeden verilmelidir
        3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
        4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır
        Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi

96) ÖGG aşağıdakilerden hangisinde silahsız görev yapar?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) İçkili yerlerde
d) Spor müsabakalarında
e) Hepsi

97) İlk ekip olay yerine ulaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a) Basına bilgi verir
b) Güvenlik ve sağlık tedbirlerini alır
c) Olayın faillerini yakalar
d) Sanık ve tanıkları belirler
e) Olay yerini koruma altına alır

98) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Kimlik
b) Tanımlama
c) Eşkâl
d) Fiziki özellik
e) Farklılık

99) Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Hepsi

100) Aşağıdakilerden hangisi topluluğa karşı yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri Savcılığa sevk etmek

SİLAH SORULARI


1) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

2) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında

3) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

4) Aşağıdakilerden hangisi otomatik tabancalarda fişek yatağından fişek ya da boş kovanı çıkartmaya yarayan parçaya verilen addır?
a) Ateşleme tertibatı
b) Mandal
c) Tırnak
d) Tetik
e) Hepsi

5) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

6) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

7) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?
a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 20 yaş – 3 yıl
b) 18 yaş -5 yıl
c) 23 yaş – 5 yıl
d) 21 yaş – 6 yıl
e) 21 yaş – 5 yıl

9) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

10) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

11) Ateşli silahlarda çap neye denir?
a) Karşılıklı iki yiv arasındaki mesafe
b) Karışlıklı iki set arasındaki mesafe
c) Fişek yatağının genişliğine
d) Namlu ağzının genişliğine
e) Namlunun dış çevresi

12) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
a) Barut izi
b) Fişek yatağı izi
c) Rayyür
d) Kontiminasyon
e) Tırnak izi

13) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

14) Tırnak kırıldığında;
a) Fişek ateşlemez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz
d) Tabanca dolduruş yapmaz
e) Tetik çekilemez

15) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu Tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

16) Hangisi fişeği tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan diptablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

17) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır
d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

18-) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletlere …… denir?
a) Kimyasal silah
b) Biyolojik silah
c) Ateşli silah
d) Ağır silah
e) Otomatik silah

19) Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

20) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

21) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

22) I- Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et,
        II- Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar,
        III-Şarjörü çıkar
        IV- Ölü noktaya tut
        V- Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
        Yukarıdaki verilere göre tabancada söküm işleminin sırası nasıl olmalıdır?

a) I – II – III – IV – V
b) IV – III – I – V – II
c) II – III – IV – V – I
d) III – I – II – V – IV
e) IV – III – V – I – II

23) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

24) Hangisi silah bakım periyodu türlerindendir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

25) ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?
a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50

26. Dönem Çıkan Sorular :

 26. SINAV

1) Aşağıdakilerden hangisi stres kaynaklarından değildir?
a) Motivasyon
b) Rol belirsizliği
c) Kişiler arası çatışma
d) Aşırı sorumluluk yüklemesi
e) Yoğun iş gücü

2) X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bagaj ve yolcularda gizlenmiş, yasa dışı cisimleri bulmak
b) Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
c) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
d) Yasa dışı cisimlerin içeri sokulma girişimlerine karşı caydırıcılık sağlamak
e) Hepsi

3) Devriye bölgesi içerisinde, yetkili amir tarafından önceden yapılan plan gereği sınırları tespit edilmiş belirli bir yol haritasına ne ad verilir?
a) Devriye
b) Devriye güzergâhı
c) Zabıta
d) Özel güvenlik
e) Devriye bölgesi

4) Aşağıdakilerden hangisi kolluk çeşitlerinden değildir?
a) Genel kolluk
b) Özel kolluk
c) Adli kolluk
d) Geçici kolluk
e) Hiçbirisi


5) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir
d) Karşıdakini anlamaktır
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır

6) İlk yardım nerede uygulanmalıdır?
a) Ambulans içinde
b) Hastanede
c) En yakın sağlık merkezinde
d) Olay yerinde
e) Doğal afetlerde

7) Kişi korumanın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Korunan kişiyi zarardan korumak
b) Korunan kişiyi utandırıcı duruma düşürülmekten korumak
c) Korunan kişiyi kanunlardan korumak
d) Korunan kişiyi hayatını tehlikeye sokacak her türlü durumdan korumak
e) Hiçbiri

Topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Zincir düzeni
d) Çember düzeni
e) Ekip düzeni

9) Yangın oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?
a) Duman – Koku – Alev
b) Duman – Alev – Koku
c) Alev – Duman – Koku
d) Alev – Koku – Duman
e) Koku – Duman – Alev


10) Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a) Askerliğini yapmış olmak
b) 18 yaşını doldurmuş olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
e) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak

11) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
a) Dürtü
b) İçgüdü
c) Empati
d) Motivasyon
e) Sempati

12) Film dozimetre;
a) Kullanıcıyı x-ışınına karşı korur
b) X-Ray cihazlarının dışında kalan güvenlik cihazları içinde kullanılmalıdır
c) Kullanan kişinin almış olduğu doz miktarını gösterir
d) Kullanıcıyı ses ile uyarır
e) Hiçbiri

13) Patlama olayı meydana geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Olay hakkında derlenen mevcut bilgiler aktarılır
b) Genel kolluğa bilgi verilir
c) Olay yeri ve çevre güvenliği sağlanır
d) Yaralıların durumu incelenir ve bilgi verilir
e) Hepsi

14) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?
a) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
c) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi

15) Şokun belirtileri arasında yer almayan belirti hangisidir?
a) Terleme
b) Hipertansiyon
c) Soluk, soğuk cilt
d) Baş dönmesi
e) İpliksi nabız


16) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olamaz?
a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır
b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır
c) Mutlaka el ile atılmalıdır
d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
e) Kapalı ve açık yere uygun oranda atılmalıdır

17) Hangisi VIP ve koruma araçları seçilirken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) VIP aracı koruma aracından yüksek olmalıdır
b) VIP aracının motoru güçlü ve hızlı olmalıdır
c) Koruma aracı dört kapılı geniş araç olmalıdır
d) VIP aracının zırhlı olması tercih edilir
e) VIP aracının tamponları sağlam ve takviyeli olmalı

18) Eroin kullananlarda hangi belirti meydana gelmez?
a) Krizler
b) İğne izleri
c) Hareketsizlik
d) Hareketlilik
e) Davranış bozukluğu

19) Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan Özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
a) Önleyici görev
b) Adli görev
c) İdari görev
d) Kişisel görev
e) Özel kolluk görevi


20) Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkilidir?
a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini detektörle arama
b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzekkeresi bulunanları yakalama ve arama
c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
d) Olay yerini ve delilleri koruma
e) Hepsi

21) Aşağıdaki durumlardan hangisinde Özel güvenlik komisyonu kararı alınmaksızın Özel güvenlik izni verilmez?
a) Kişi koruma
b) Cenaze töreni
c) Konser
d) Toplantı
e) Para ve değerli eşya nakli

22) Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk ve genel kolluğun ortak özelliklerinden değildir?
a) Vatanına, milletine ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olmalıdır
b) Amir ve üstlerine karşı itaatkâr olmalıdır
c) Tavır ve hareketlerinde ciddi olmamalıdır
d) Anlayışlı ve disiplinli olmalıdır
e) Meslek ciddiyetini korumalıdır

23) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

24) Burkulma ve çıkıklarda ilk yardım uygulanırken, kazazedenin üstünü örterek vücut sıcaklığını korumanın amacı nedir?
a) Üşümesine engel olmak
b) Ağrı sonucu oluşabilecek şoku önlemeye yardımcı olmak
c) Solunumunu rahat yapmasını sağlamak
d) Eklemin şişmesini engellemek
e) Eklemin morarmasını engellemek

25) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP’in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür
b) 360 derecelik bir koruma sağlar
c) Bu bir refakat korumasıdır
d) VIP’in her türlü ihtiyaçlarını karşılar
e) VIP’i utandırıcı durumlardan korur


26) Birden fazla yaralının olduğu kazalarda triyaj yapıldığında, birinci öncelikli taşıma yapılacak kazazedeye hangi renk verilir?
a) Kırmızı
b) Sarı
c) Yeşil
d) Siyah
e) Mavi

27) Topluluk psikolojisinde aşağıdaki hangi özellik bulunmaz?
a) Bilinçli hareketin kaybolmaya başlaması
b) Söylem ve eylem birliğinin oluşması
c) Duygusal hareket etme eğiliminin artması
d) Düşüncelerin uygulanmasında temkinle hareket edilmesi
e) Bastırılmış duygu ve düşüncelerin açığa vurulması

28) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaçlarından değildir?
a) Suçları önlemek
b) Can ve mal emniyetini sağlamak
c) Devriye görevine motive olmak
d) Kamu düzenini sağlamak
e) Olaylara müdahale etmek

29) Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde sadece bir şahsın geçişine izin veren sistemlere;
a) Bariyer denir
b) Turnike denir
c) X-ray sistemi denir
d) Kapı detektörü denir
e) Hiçbiri

30) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
a) Duyarsızlık
b) Korkular
c) Ön kabuller
d) İsim takmak
e) Anlayışlı olmak


31) Derinin, deri altı dokuların bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
a) Şok
b) Yara
c) Kanama
d) Koma
e) Zehirlenme

32) Aşağıdakilerden hangisi insan hakları ile ilgili uluslar arası belgelerden değildir?
a) Çocuk Hakları Sözleşmesi
b) Paris Antlaşması
c) Avrupa Sosyal Şartı
d) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
e) Kamu Hakları İçin Uluslararası Birlik

33) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan Özel güvenlik görevlilerine veya ölen Özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

34) “…………………; örgütlenmiş ortak bir maksadı gerçekleştirmek için bir araya gelmişlerdir”.
a) Kalabalıklar
b) Birimler
c) İnsanlar
d) Topluluklar
e) Liderler

35) Arı sokmasında aşağıdaki belirtilerden hangisi görülmez?
a) Kanama ve dolaşım durması
b) Sokulan yerde şişlik
c) Kızarıklık
d) Ağrı
e) Kaşıntı


36) Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılabilir?
a) Kafa ve boyun
b) Yüz bölgesi
c) Bel bölgesi
d) Kasık bölgesi
e) Kol ve bacaklar

37) Algıda seçicilik nedir?
a) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir
b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir
c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır
d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir
e) Hiçbiri

38) ÖGG olma şartlarını kaybeden kişi için hangi yaptırım uygulanır?
a) Yenileme eğitimine tabi tutulur
b) Çalışma izni iptal edilir
c) Kamu haklarından yasaklanır
d) Çalışma izni 3 ay süreyle iptal edilir
e) 1 milyar para cezası kesilir

39) Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
a) Kaçış
b) Hedef seçimi
c) Buluşma
d) Saldırının planlanması
e) Hedef istihbaratı

40) Çevre güvenliği sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Fiber optik algılama sistemleri
b) İnfrared bariyer sistemleri
c) Mikro dalga bariyer sistemler
d) Biometrik sistemler
e) Manyetik alan algılama sistemleri


41) Özel güvenlik personeli, görev alanı içerisinde genel kolluğun görevli ve yetkili olduğu bir olayla karşılaştığında;
a) Suçüstü hükümleri çerçevesinde olaya el koyar
b) Genel kolluğa haber verir
c) Olay yerini ve delilleri korur
d) Genel kolluk olaya el koyduktan sonra ona teslim eder
e) Hepsi

42) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara………………….denir.
a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Hiçbiri

43) Esrar aşağıdakilerden hangisinden elde edilir?
a) Baz morfinden
b) Koko bitkisinin yapraklarından
c) Haşhaş kapsülünden
d) Dişi Hint kenevirinin yapraklarından
e) Hiçbiri

44) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biridir?
a) Toprak kayması
b) Trafik kazası
c) Yangın
d) Kuraklık (?)
e) Hava, su, çevre kirliliği (?)

45) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır


46) Aşağıdakilerden hangisinde polisin sorumluluk alanı ve yetkileri tam doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Belediye sınırları içersinde çalıştığı saatle sınırlı
b) Görevli olduğu alan içersinde 24 saat süreyle
c) Mülki sınırlar içersinde 24 saat süreyle
d) Görevli olduğu alan içersinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde
e) Belediye sınırları içersinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde 24 saat süreyle

47) Empati nedir?
a) Kişinin karşıdaki kişiden nefret etmesidir
b) Kişinin karşıdaki kişiye onu çok sevdiğini söylemesidir
c) Kişinin karşıdaki kişi gibi hissetmesidir
d) Kişinin karşıdaki kişinin yerine kendisini koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır
e) Hiçbiri

48) Pan-Tilt ne için kullanılır?
a) Hareket algılamak için kullanılır
b) Kartlı geçiş için kullanılır
c) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır
d) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır
e) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır

49) Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?
a) Belirgin sakatlıklar
b) Yapılan makyajlar
c) Kekemelik, pelteklik
d) Sağırlık, dilsizlik
e) Ameliyat izleri

50) Şokun acil tedavisinde yer almayan yaklaşım hangisidir?
a) Hastaya su içirmek
b) Oksijen verilmesi
c) Uygun pozisyon vermek
d) Solunum sağlanması
e) Kanama kontrolü yapılması


51) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkilerindendir?
a) Göz ovuşturma isteği
b) Şiddetli baş ağrısı
c) Bulantı ve kusma isteği
d) Gözlerden yaş gelmesi
e) Hepsi

52) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
a) Pratik zekâlı olmalı
b) Fizik kondisyonu yüksek olmalı
c) Medyatik olmalı
d) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı
e) Çevreyi iyi gözlemlemeli

53) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Su
b) Köpük
c) Kum
d) Karbondioksit
e) Hepsi

54) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli amaçla yakalama yetkisini içermez?
a) Suçüstü yakalama
b) Haklarında tutuklama kararı bulunanları arama
c) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunanları yakalama
d) Olay yerinde alınan önlemlere uyulmaması halinde arama
e) Hiçbiri

55) Görünüşte dinlemek nedir?
a) Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmektir
b) Karşıdaki kişiyi dinlerken onu dinlediğimizi belli etmektir
c) Karşıdakine arada bir soru sormaktır
d) Karşıdaki kişinin eğitim seviyesine göre konuşmaktır
e) Hiçbiri


56) Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?
a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama detektörü
c) Proximity okuyucular
d) Bomba algılama cihazı
e) Kapı tipi metal algılama detektörü

57) Kanuni yetkiler çerçevesinde yakalamak devriyenin hangi görevlerine girer?
a) Yardım görevi
b) Önleyici görevi
c) Koruma görevi
d) Adli görev
e) Bastırıcı görevi

58) Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
d) Paketin yanına kimseyi yanaştırmamalıyız
e) Elimize alıp ne olduğunu anlamalıyız

59) Bacak ve kol bölgesinde gelişen şiddetli kanamaları durdurmada en etkili yöntem hangisidir?
a) Turnike
b) Soğuk uygulaması
c) Elavasyona almak
d) Basınç uygulamak
e) Pansuman yapmak

60) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
b) VIP oto sürücüsü VIP’in kapısını açar
c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri


61) Yansıma gerçekleşmişse;
a) İletişim başarılı olmamıştır
b) İletişim başarılı olmuştur
c) Alıcı hiçbir şey almamıştır
d) Alıcı gürültüden etkilenmiştir
e) Hiçbiri

62) Aramaya karar verme yetkisi kural olarak kimindir?
a) Mülki amir
b) Kolluk amiri
c) Hâkim
d) C.Savcısı
e) Hiçbiri

63) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

64) Yangının tehlikelerinden bazıları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Duman
b) Patlama
c) Sıçrama
d) Çökme
e) Hepsi

65) Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin karanlık saatlerde de yapılabilmesi için kullanılan bir aydınlatma biçimi değildir?
a) Flâşörlü aydınlatma
b) Devamlı aydınlatma
c) Hareket ettirilebilen aydınlatma
d) Bekleme durumunda aydınlatma
e) Olağanüstü durumlarda yapılan aydınlatma


66) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla, hafızamız-da algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine “ ………….” denir.
a) Tutanak
b) Bilgi
c) Not alma
d) Değerlendirme
e) Rapor

67) Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zehirlenme
b) Şok
c) Koma
d) Bayılma
e) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanmış olması

68) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik personelinde olması gereken özelliklerden birisi değildir?
a) İnisiyatif kullanabilme, karar verme
b) Diyalog kurma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Bakışlarıyla ve giyinişiyle karşı cinsi etkisi altına alabilme
e) Caydırıcı özelliğe sahip olma

69) İyi bir dinleyici;
a) Karşıdaki konuşurken onu dinlediğini belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiçbiri

70) Kapı tipi metal detektörlerinin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kişi, detektörden geçmeden önce ikinci bir kişinin geçişine izin verilmez
b) Cihaz alarm verdiğinde kişi, alarm kesilinceye kadar kapı içerisinde tutulur
c) Kontrol edilecek kişi, detektöre 1 metre mesafeden bekletilerek alınır
d) Kontrol anında alarm verilirse kişiye tekrar geçiş yaptırılır, gerekirse el detektörü ile arama yapılır
e) Kapı detektörünün hassasiyeti, tehdidin boyutuna göre ayarlanmalıdır


71) “……….… genellikle karşıt görüşlü bir topluluğun veya göstericilerin arasına karışarak, onları taşkınlığa ve suç sayılan eylemlere iten, böylelikle kendi tarafının veya örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek ortam hazırlayan kişidir.”
a) Seyirciler
b) Destekleyici
c) Provokatör
d) Atılganlar
e) Tesir altında kalanlar

72) Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtisi değildir?
a) Solunum sayısında artış
b) Solunumun yüzeysel olması
c) Filiform nabız, hipotansiyon
d) Soğuk soğuk terleme ve soluk cilt
e) Vücut ısısının yükselmesi

73) Aşağıdakilerden hangisi delilin faydalarından birisi değildir?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar (e ile aynı)
b) İşlenecek bir suçu ispat edebilir
c) Şüpheli ile mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar
d) Mağdurun ifadesini doğrulayabilir
e) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar

74) Tekli kişi ile yapılan korumada, koruma görevlisi VIP’e daima………. derecelik bir koruma kalkanı sağlamalıdır?
a) 90˚
b) 180˚
c) 120˚
d) 360˚
e) 72˚

75) Bilgi işlem merkezleri, elektronik cihazlar, laboratuarlar, telekomünikasyon merkezleri, film depoları, stüdyolar vb. yerlerin yangınlarında hangi söndürücü madde kullanılır?
a) Halokarbonlar
b) Köpük
c) Sulu köpük
d) Su
e) Azot


76) Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenlik komisyonunun görevlerinden değildir?
a) Gerektiğinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla sınırlandırıcı kararlar almak
b) Özel güvenlik birimi kurmak
c) Vali tarafından talep edilen önlemlerin alınmasına karar vermek
d) Azami personel sayısını belirlemek
e) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak

77) Aşağıdaki gruplamalardan hangisi temel iletişim becerilerini doğru olarak kapsamaktadır?
a) Karşımızdakini dinlemek- kendini tanımak- kendini doğru ifade etmek
b) Karşımızdakini dinlemek- kendimizi anlatmak- kendini tanımak
c) Karşımızdakini dinlemek- karşımızdakini anlamak- kendimizi anlatmak
d) Başkasını dinlemek- başkasını anlamak- başkasını anlatmak
e) Hiçbiri

78) Güvenlik alarm sistemlerinin çalışma prensibi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi etkin olarak kullanılmaz?
a) Bir elektrik devresinin kesilmesi
b) Sesin algılanması
c) Bir ışığın kesilmesi
d) Haberleşme sisteminin arızalanması
e) Titreşim ya da hareketin algılanması

79) Aşağıdakilerin hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
a) Orantılılık unsuru
b) Kanunilik unsuru
c) Silah unsuru
d) Zorunluluk unsuru
e) Hepsi

80) Kalp vücudumuzda hangi sistem içinde yer alır?
a) Solunum sistemi
b) Sindirim sistemi
c) Merkezi sinir sistemi
d) Ürogenital sistem
e) Dolaşım sistemi


81) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak için yapılan eylemlere ne denir?
a) Bozma
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Drenaj

82) Beş kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
a) 60
b) 90
c) 72
d) 120
e) 180

83) Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
a) Kimlik tespiti
b) Arama
c) El koyma
d) Yakalama
e) Kimlik sorma

84) Aşağıdakilerden hangisinde Özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

85) Yaya ve motorize olarak değişik iş yeri, konut ve arazilerin periyodik kontrollerini yapmak suretiyle yapılan güvenlik hizmetlerine ne ad verilir?
a) Koruma
b) Araştırma
c) Danışmanlık
d) Devriye
e) Nöbetçi


86) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Maktul
b) Hava şartları
c) Basın mensupları
d) Fırsatçılar
e) Meraklı kalabalık

87) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 187-155-112
b) 110-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-156-110

88) Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?
a) Kendinden geçme
b) Baş ağrısı
c) İştah artması
d) Halsizlik
e) Solunum sıkıntısı

89) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personelinden değildir?
a) Koruma amiri
b) Ekip amiri
c) Ekip memuru
d) Özel kalem müdürü
e) VIP oto ve ekip oto sürücüsü

90) Aşağıdakilerden hangisi insan hakları eğitiminin amaçları arasında yer almaz?
a) İnsanlara insan olmalarından dolayı sahip oldukları hakları öğretme
b) Bilinçlendirme
c) Davranış geliştirme
d) Duyarlı vatandaş yetiştirme
e) Meslek kazandırma


91) Toplantı, konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı olmadan ……… tarafından özel güvenlik izni verilebilir?
a) Vali
b) Cumhuriyet savcısı
c) Hâkim
d) Emniyet müdürü
e) İl jandarma komutanı

92) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
a) Nezaketen dinleme
b) Yaltaklanmacı dinleme
c) Savunmada dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme

93) Aşağıdakilerden hangisi paket bombaların tanınmasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Paket bombalar değişik şekil ve ebatlarda olabilir
b) Terörist hedefine ulaşmak amacıyla bazı yönlendirmeler yapabilir (“taşıma kulpu”, “üst taraf” ibaresi gibi)
c) Paket alıcının çok yakını, arkadaşları veya tanıdıklarından geliyormuş gibi gösterilebilir
d) Paket üzerinde “kişiye özel”, “zata mahsus” ibareleri bulunabilir
e) Hepsi

94) Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?
a) Kusturulur
b) Bol su içirilir
c) Sarımsaklı yoğurt yedirilir
d) Asit içene baz, baz içene asit içirilir
e) Tuzlu ayran içirilir

95) Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemlere karşı binalarda alınması gereken emniyet tedbirlerinden değildir?
a) Ziyaretçi giriş kapılarında kontroller teknik cihazlarla yapılmalı
b) Binaya gelen personel araçlarının güvenliği sağlanmalı
c) Ziyaretçi ve personel girişleri ayrı ayrı olmalı
d) Göreve geliş ve gidişte aynı güzergâh kullanılmalı
e) Bina girişlerinde görevli güvenlik görevlilerinin patlayıcı maddeler konusunda eğitilmesi sağlanmalı

güvenlik eğitimi

96) Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?
a) Cürüm
b) Kabahat
c) Kusur
d) Suçüstü
e) Taksir

97) Şirketlerin Özel güvenlik alanında faaliyette bulunabilmesi aşağıdakilerden hangisinin iznine bağlıdır?
a) Milli Savunma Bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı
c) Genelkurmay Başkanlığı
d) Valilikler
e) Emniyet Genel Müdürlüğü

98) Bir ölümlü vakada, maktul olay yerinden ne zaman kaldırılır?
a) Kişi olay yerinde öldü ise
b) Deliller karartılmış ise
c) Sanık olay yerinde yakalanmış ise
d) Olay yerinde işlem bitmiş ise
e) Görevli cumhuriyet savcısının talimatı ile

99) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Stres
b) Motivasyon
c) Empati
d) İletişim
e) Gürültü

100) Aşağıdaki güvenlik sisteminden hangisi diğerinden farklıdır?
a) Bariyer
b) Kasisli yol
c) Buhar detektörü
d) Virajlı yol
e) Kule ve tel örgü

güvenlik eğitimi

SİLAH SORULARI

1) Çekirdek veya barut hangi düzeneğin parçalarıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Kovanın
c) Merminin
d) Fişeğin
e) Kapsülün

2) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Tırnak
b) Rampa
c) Yerine getiren yay pimi
d) Yerine getiren yay
e) Sürgü tutucu pimi

3) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu (Bu soru önce yanlışlıkla (b) işaretlenmiş, özür dileyerek düzeltiyorum)
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

4) Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır
b) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır
c) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır
d) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur
e) Hiçbiri

5) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Sürgü
c) Şarjör
d) Gez- arpacık
e) Alev gizleyen

güvenlik eğitimi

6) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Sivil silahlar
c) Ateşsiz silahlar
d) Harp silahları
e) Hafif ateşli silahlar

7) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
e) El kundağı
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu

Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Harbi
c) Tel fırça
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

9) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

10) Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa sebeplerinden birisi de;
a) Tetiği çekmek gerekir
b) Yeniden denemek gerekir
c) İğne kırılmıştır
d) Horoz kırılmıştır
e) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır

güvenlik eğitimi

11) Silahın üzerinde uzman personel tarafından parça değiştirilmesi hangi bakıma girer?
a) Günlük bakım
b) Kapsamlı bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Haftalık bakım
e) Atış sonrası bakım

12) Atıcının gözünden, gezin üst kenar orta noktasından ve arpacığın silme tepesinden hedefe uzanan hatta ne ad verilir?
a) Nişan mesafesi
b) Hedef hattı
c) Hedef mesafesi
d) Nişan hattı
e) Hepsi

13) .…….maddelerden yapılan ve yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı vb. etkilere sahip silahlara…silahlar denir.”
a) Kimyasal-Kimyasal
b) Kimyasal-Biyolojik
c) Biyolojik-Kimyasal
d) Kimyasal-Ateşli
e) Biyolojik-Ateşsiz

14) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Mermi

15) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Horoz
e) Harbi

güvenlik eğitimi

16) Gerdel neyin parçasıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Nişangâh tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının

17) Fişek çekirdeğinin namludan hedefe kadar olan seyrine ne ad verilir?
a) Dış balistik
b) İç balistik
c) Mermi yolu
d) Nifuzi balistik
e) Balistik

18) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Çıkarıcı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi

19) Rayyür nedir?
a) Çekirdek ağırlığıdır
b) Kapsül içindeki yanıcı maddedir
c) Silah markasıdır
d) Namlu içindeki genişliktir
e) Yiv ve setin çekirdek üzerine bıraktığı izlerdir

20) Hatve nedir?
a) Fişek çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namlu içinde aldığı yoldur
b) Namlu boyudur
c) Yiv ve setin çekirdek üzerine bıraktığı izdir
d) Yiv ve set ölçüsüdür
e) Silah kapasitesidir

güvenlik eğitimi

21) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra her tetik çekildiğinde atış yapan tabanca hangisidir?
a) Tek atışlı tabanca
b) Toplu tabanca
c) Makineli tabanca
d) Yarı otomatik tabanca
e) Tam otomatik tabanca

22) Çekirdek ve barut hangi düzeneğin parçalarıdır?
a) Kapsülün
b) Fişeğin
c) Merminin
d) Kovanın
e) Kovan atma tertibatının

23) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Kabza
d) Horoz
e) Horoz mesnedi ve yayı

24) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ………………… denir?
a) Hazne
c) Şarjör
d) Kabza
b) Rampa
e) Rayyür

25) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri

1) I Tesisin sınırlarına duvar ve tel örgüler çekilmeli
II Araç giriş-çıkışını kontrol etmek için otoparklar tesise en yakın yere yapılmalı
III Kapalı devre görüntüleme sistemi kurmalı

Yukarıdaki alınan önlemlerden hangileri bir tesise yapılabilecek saldırıyı en az zararla atlatılmasını sağlar?
a) Hiçbiri
b) I-II
c) I-III
d) II
e) Hepsi

2) Dış çevrede fiziki güvenlik önlemlerinin yeterince alındığı yerlerde, engellerin izinsiz aşılmaya çalışıldığında veya aşıldığında girişleri algılayan ve bilgileri alarm merkezlerine ulaştırmak amacıyla kurulan sistemlere ne ad verilir?
a) Kartlı giriş kontrol sistemleri
b) Çevre güvenliğini erken algılama ve uyarı sistemleri
c) Yangın erken algılama ve uyarı sistemleri
d) CCTV
e) Araştırma sistemleri

3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı aygıtlardan olamaz?
a) Patlayıcı detektörü
b) X-Ray cihazı
c) Gizli ses veya görüntü kayıt cihazı
d) Cop
e) Metal el detektörü

4) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar, güvenlik amir ve işverenlerine verilmelidir.
b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir.
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur.
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi

5) Aşağıdaki genel ve özel kolluk karşılaştırması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında; araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
e) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.

6) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışılmalıdır.
b) Suçun önlenmesi ve suçlunun yakalanmasında, genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır.
c) Suçla ilgili bilgiler, birbirlerine karşı gizlenmelidir.
d) Birbirlerinin görev alanına hiç girilmemelidir.
e) Hiçbiri

7) İtfaiye – Polis – Hızır Acil – Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e) 156-155-112-110

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi “etkin iletişimin” önünde engel değildir?
a) Ön kabuller
b) Dinleme
c) Benmerkezcilik
d) Duyarsızlık
e) Korkular

9) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;
a) Anlamak sempati, hak vermek empatidir.
b) Anlamak empati, hak vermek sempatidir.
c) Duruma göre hem anlamak hem de hak vermek empatidir.
e) Duruma göre hem anlamak hem de hak vermek sempatidir.
e) Hepsi yanlıştır.

10) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Öfke
b) Sosyal statü
c) Kendini açığa vurma
d) İfade berraklığı
e) Benlik

11) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya çalışmakla vakit kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden hayır dediğimizi açıklamalıyız.

12) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir.” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

13) Algıda seçicilik nedir?
a) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir.
b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir.
c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır.
d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir.
e) Hiçbiri

14) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin unsurlarından değildir?
a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hepsi

15) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
a) Direniş
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Provokasyon

16) Suçla veya suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?
a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Suçlunun eşkâl özelliklerine
d) Olay yeri ile suç iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine

17) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikayete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi

18) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar.
b) Zorla parmak bastırıp imzalatır.
c) İmzalamazsa da olur denir, boş bırakılır.
d) İmzadan kaçındığı (imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur.
e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur, imzalatılır.

19) I Eşkâl, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
II Eşkâl, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
III Eşkâl, kişinin; boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
IV Eşkâl; mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resmidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkâl tespitini ifade eder?
a) Yalnız I
b) I-II-III
c) I-III
d) I-II-III-IV
e) Hiçbiri

20) Devriye öncesi zihinsel hazırlık unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aranan şahıslarla ilgili bilgileri temin etmek
b) Çalıntı araçlarla ilgili bilgileri temin etmek
c) İşlenen suçlarda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak
d) Sorunlu alanlarla ve kişilerle ilgili bilgiler elde etmek
e) Hepsi

21) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır.
d) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

22) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
a) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı detektörü ile yapılır.
b) Tesise girmekten vazgeçen şahsın yakalanarak aranması gerekir.
c) Kontrol noktasında şahısların aranması el detektörü ile yapılır.
d) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-Ray cihazı ile yapılır.
e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.

23) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz.
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.
e) Kovanlar ve çekirdek korumak için bir araya toplanır.

24) Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından değildir?
a) A4 veya A5 kağıda yazılmalıdır.
b) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır.
c) Bilgisayar veya daktiloyla değil, elle yazılmalıdır.
d) Üzerinde silinti, kazıntı ve ilâve yapılmamalıdır.
e) Sade bir dille yazılmalıdır.

25) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinde bulunmaz?
a) Haberleşme cihazı
b) Not defteri, kalem
c) Kamera
d) Tabanca
e) Kelepçe, cop, düdük

26) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı

27) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.

28) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

29) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
a) Üniformalı
b) Sivil
c) Teçhizatlı
d) Üniformalı ve tam teçhizatlı
e) Tek kişiyle

30) Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paket veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır.
b) Çevreden sahibi araştırılır.
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir.
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır.
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz.

31) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar.
b) Özel güvenlik görevlisinin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkisi yoktur.
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir.
d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır.
e) Şüphelinin rızası yoksa, üstü ve eşyası aranmaz.

32) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir.
b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa bildirilir.
c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı duyarlı olunur.
d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözetlenir.
e) Hepsi

33) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine,
a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

34) İçerisinde patlayıcı düzenek olan bir şüpheli pakete ne yapılırsa bomba patlayabilir?
a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca
e) Hepsi

35) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin

36) Kalabalık topluluklarda gerektiğinde kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması lazım gelen özellikler hangi maddede belirtilmiştir?
a) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı-Etkisi geçici olmalı
b) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmemeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı
c) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi sürekli olmalı-Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
d) Öldürücü olmalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi geçici olmalı-Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
e) Hiçbiri

37) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hakim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler.” Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma

38) Kanunlara saygılı, lideri olmayan, teşkilatlanmamış insanların tesadüfen bir araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına ne ad verilir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) Topluluk
d) Seyirci
e) Gösteri

39) Bir grubu herhangi bir yöne sağa ya da sola sevk etmek veya bir yere girmelerine engel olmak için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri

40) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden biri değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

41) Aşağıdaki hangi seçeneğe bakılarak yaralıdaki yaşam bulguları değerlendirilir?
a) Bilinç
b) Solunum
c) Vücut ısısı
d) Kan basıncı
e) Hepsi

42) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma düzeni için yanlıştır?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VİP’in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür.
b) 360 derecelik bir koruma sağlamalıdır.
c) Bu bir refakat korumasıdır.
d) Koruma, yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karşı duyarlı olmalıdır.
e) Korunan önemli kişinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

43) Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir.
b) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır.
c) Korunan kişi, tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir.
d) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır.
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır.

44) Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir.
b) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler alınmayabilir.
c) Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır.
d) Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir, ancak tedbirler azaltılabilir.
e) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler artırılır.

45) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir?
a) Kalabalık yerlerde daha sık, açık alanlarda daha seyrektir.
b) 360 derecelik bir korumayı kapsar.
c) Beklenmeyen veya acil oluşabilecek yeni durumlara göre esnektir.
d) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı artırılır.
e) Her zaman tek bir koruma şablonu vardır.

46) Korunan kişiye yönelik saldırı olması halinde korunan kişi hangi yöne doğru uzaklaştırılmalıdır?
a) Saldırının olduğu istikamete
b) Saldırı anında olduğu yerde kalır, güvenliği sağlanmaya çalışılır.
c) Herhangi bir yön önemli değildir.
d) Saldırının tam tersi istikametinde hızla uzaklaştırılır.
e) Korunan kişinin belirlediği yöne doğru uzaklaştırılır.

47) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içerisinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……………… denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Kalabalık
b) Parti
c) Grup
d) Topluluk
e) Camia

48) Suçüstü halinde kimler yakalama yetkisini kullanır?
a) Polis
b) Jandarma
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Herkes
e) Mağdur

49) Herhangi bir olay yerinin ilkyardım bakımından değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalı, kontağı kapatılmalıdır.
b) Olay yeri, olası bir kaza tehlikesini önlemek için yeterince görülebilir biçimde işaretlenmelidir.
c) Hasta/yaralı daha rahat ve güvenli bir yere taşınmalıdır.
d) Hasta/yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.
e) Hasta/yaralı ve olay hakkındaki bilgiler kaydedilmelidir.

50) Kenarları birleşmeyen, kas veya kemiğin göründüğü veya yabancı cisim saplanmış, ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmamalıdır?
a) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılır.
b) Yarada kanama varsa durdurulur.
c) Yara içi kurcalanmamalıdır.
d) Yara; temiz, nemli bir bezle örtülür.
e) Yara üzerine bandaj uygulanır.

51) İlkyardımın ABC’si aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi

52) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Varsa kontakt lensler çıkarılır.
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır.
c) Normal nefes almaya gayret edilir.
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür.
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur.

53) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesine kim karar verir?
a) Emniyet müdürünün kararı – Valinin izni
b) Valinin kararı – İçişleri Bakanının izni
c) Özel güvenlik şirketinin kararı – Valinin onayı
d) Özel güvenlik komisyonu kararı – Valinin onayı
e) Özel güvenlik komisyon kararı – İçişleri Bakanının onayı

54) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin çalışma izninin iptali için bir gerekçedir?
a) Görevli olduğu yer ve zamanda arama yapması
b) Görevli olduğu yer ve zamanda suç unsurlarına el koymak
c) Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar oluştuğunda silah kullanmak
d) Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi
e) Görevli olduğu yer ve zamanda şüphelilere kimlik sormak

55) Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Kişi kendini tanıtır.
b) Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır.
c) Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar.
d) Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır.
e) Olayın mahiyeti, koşulları, varlığı sorularak öğrenilir.

56) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında; özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir?
a) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
b) Emniyet müdürlükleri
c) Jandarma komutanlığı
d) Milli Eğitim Bakanlığı
e) Hepsi

57) Aşağıdakilerden hangi ifade, 5188 Sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
a) Kanunda sayılan yetkileri, özel güvenlik görevlileri sadece görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
b) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.
e) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir.

58) Patlayıcı maddeler, aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?
a) Kapı tipi metal detektörü
b) X-Ray cihazı
c) PIR detektörü
d) CCD kamera
e) İyonizasyon duman detektörü

59) Uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimiz bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini uygulamamalıyız?
a) Paniğe kapılmadan sakin bir şekilde konuşmaya çalışmalıyız.
b) Aşırı tepkili olmadan, dostça davranmalıyız.
c) Onu korumak ve bu alışkanlığından kurtarmak istediğimizi anlatmalıyız.
d) Suçlayıcı kelimelerle kişinin uyuşturucu kullandığını itiraf ettirmeliyiz.
e) Konu ile ilgili olarak derhal, uzman birinden yardım istemeliyiz.

60) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir?
a) Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine olduğu gibi aktarabilme ve uzlaşabilme sanatıdır.
b) Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir.
c) Kişinin, tamamen karşısındaki kişiye tâbi olmasıdır.
d) Kişinin aynı konudaki düşüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir.
e) Kişinin uygulamalara karşı diğer kişileri kışkırtmasıdır.

61) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz.
b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız.
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz.
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz.
e) Hiçbiri

62) Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Üye olamaz.
b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir.
c) Mülki amir izin verirse olabilir.
d) Üye olabilir.
e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir.

63) Film dozimetre,
a) Kullanıcıyı X ışınına karşı korur.
b) X-Ray cihazlarının dışında kalan güvenlik cihazları için de kullanılmalıdır.
c) Kullananın maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir.
d) Kullanıcıyı ses ile uyarır.
e) Hiçbiri

64) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

65) Psikolojik korunma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?
a) 0-25 cm
b) 25-100 cm
c) 100-250 cm
d) 250-300 cm
e) 300 cm ve üzeri

66) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

67) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

68) Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?
a) Karşımızdakini dinlememe
b) Kendini tanıma
c) Kendini açma
d) Kendini doğru ifade etme
e) Kendini başkasının yerine koyma

69) Panik halindeki insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telâşıyla paniğe kapılanların insanî duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

70) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri

71) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

72) “Koruma şekilleri, korunan kişinin …………………………. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa

73) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi bedenî zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

74) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Korumalar VİP’in günlük mesaisine kendilerini adapte etmelidir.
b) Silah kullanmak VİP’i korumak için son çaredir.
c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret edilmelidir.
d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere dikkat etmelidir.
e) Koruma görevlisi ceketini ilikli tutmamalıdır.

75) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların özelliklerinden değildir?
a) Yasa ve otoriteye saygı yitirilmiş veya çok azaltılmıştır.
b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya gelmiş ve yasalara saygılıdırlar.
c) Kişilerde bireysel davranış olanağı kalmamıştır.
d) Örgütlenmiştir.
e) Liderleri vardır.

76) Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?
a) Baş dik durumda oturtulur.
b) Yan yatırılır.
c) Sırtüstü yatırılır.
d) Ayakları havaya kaldırılır.
e) Yüzüstü yatırılır.

77) Aşağıdakilerden hangisi kırık ve çıkık tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
b) Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır.
c) Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır.
d) Tespit; kırık, çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.
e) Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir.

78) Zehirlenme vakalarında ilkyardım olarak neler yapılabilir?
a) Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır.
b) Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir.
c) Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır.
d) Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
e) Hepsi

79) Hasta/yaralı taşınmasında genel kural olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?
a) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır.
b) Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır.
c) Omurilik yaralanma riskini azaltmak ve sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir.
d) Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
e) Hasta/yaralı, baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az altı destek noktasından kavranmalıdır.

80) Zor kullanmanın unsurları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Direnme-Denge-Geçerlilik
b) Zorunluluk-Geçerlilik-Kanunilik
c) Verimlilik-Denge-Kanunilik
d) Zorunluluk-Orantılılık-Kanunilik
e) Haklılık-Zorunluluk-Denge

81) Tutanakların önemli olduğunu ifade eden seçenek hangisidir?
a) Güvenlik görevlisinin yetkilerini belirleyen belgelerdir.
b) Aksi ispat edilinceye kadar geçerli olabilecek hukuki belgedir.
c) X-Ray , duyarlı kapı ve el detektörü faturalarının belgeleridir.
d) Günlük kazancı gösteren her türlü resmi belgelerdir.
e) Demirbaş eşya fiyatlarını gösteren belgelerdir.

82) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklarla ilgili hangisi yanlıştır?
a) Bu kişilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir.
b) Bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
c) Bu kişilerin çalışma izni iptal edilir.
d) Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.
e) Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar.

83) Özel güvenlik eğitimini başarılı olarak bitirmek ve temel eğitimi sertifikası alabilmek için aşağıda belirtilen şartların hangisini yerine getirmek gereklidir?
a) Derslerin en az üçte ikisine devam etmek
b) Kabul edilebilir özrü bulunmaksızın dersin en az % 90’ına girmek
c) Sınav ortalamasında en az altmış puan almak
d) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az elli puan almak
e) Hepsi

84) 5188 Sayılı Yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları, özel güvenlik görevlileri ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
a) İşveren
b) Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum amiri
c) Emniyet müdürü
d) Mahalli mülkî amir
e) Hiçbiri

85) “Özel güvenlik personeli, korumakla yükümlü olduğu yerlerde cana ve mala karşı saldırı olduğunda, yasalara uygun olarak müdahale eder, olayla ilgili suç şüphelilerini yakalar.”

Yukarıdaki ifadeye göre özel güvenlik görevlisinin yapması gerekeni ve durumunu ifade eden uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müdahale etmemeli ve genel kolluk görevlilerine haber vermekle yetinmelidir.
b) Müdahale etmemelidir. Herhangi bir suç doğmaz.
c) Müdahale etmelidir, müdahale etmezse ve bunun sonucu olarak kişiler ve kurum zarar görürse görevi ihmal suçunu işlemiş olacaktır.
d) Sadece mala karşı saldırı olursa müdahale etmelidir.
e) Şüpheliler olay yerinden ayrılırsa takip etmemelidir.

86) Özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle çalışabilmesi için hangisinden izin alınır?
a) Bakanlık
b) İl özel güvenlik komisyonu
c) Mahkeme
d) İl emniyet müdürü
e) Sınav komisyonu

87) Özel güvenlik görevlisinin sorumlulukları ve kullanılan yetkiler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.
b) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edileceklere valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir.
c) Özel güvenlik görevlisinin işlenmiş bir suçun şüphelisini takibi durumunda güzergâh boyu görev alanı sayılır.
d) Özel güvenlik görevlisince zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
e) Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda silahlı olarak görev yapamazlar.

88) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı-koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içerisindekileri kurtarmak için

89) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

90) Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisinin, görev ve yetkileri bakımından yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlisi, güvenliğini sağladığı alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir.
b) Özel güvenlik görevlisi, güvenliğini sağladığı alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arar.
c) Özel güvenlik görevlisi görev alanında haklarında; yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalar.
d) Özel güvenlik görevlisi greve katılabilir.
e) Özel güvenlik görevlisi, terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır.

91) Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
a) Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin, bir yıl içerisinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri

92) Özel güvenlik görevlisinin, sahte kimlik belgesi kullanan bir kişiyi görevi sırasında tespit etmesi durumunda izleyeceği yol, aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a) Kimliği emanete alır.
b) Görev alanından uzaklaştırır.
c) Karışmaz.
d) Kişiyi yakalar, kimlik belgesini zapt eder ve kolluğa teslim eder.
e) Gözaltına alır.

93) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde, üniforma üzerine “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?
a) Sağlık tesislerinde
b) Özel toplantılarda
c) Konser ve sahne gösterilerinde
d) Öğretim kurumlarında
e) Talih oyunları işletmelerinde

94) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar.
b) Kurum yetkililerini ve çalışanları uyarır.
c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir.
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar.
e) Hepsi

95) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?
a) İhmal
b) Sabotaj
c) Sıçrama
d) Kaza
e) Tahrip

96) LPG-Doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuru kimyevi toz
b) Su
c) Köpük
d) Battaniye
e) Sulu köpük

97) Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki hangi davranış şekli yanlıştır?
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
c) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
d) Elektrik akımına kapılan kişi, kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.

98) LPG ve doğalgaz, gaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz, telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

99) “Bilgi sahibi olunduğu halde, gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

100) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi

 

SİLAH SORULARI

 

1) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …………., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ……………… denir. Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıda hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) Hazne-Şarjör
b) Namlu-Hazne
c) Fişek yatağı-Namlu
d) Fişek yatağı-Hazne
e) Rampa-Fişek yatağı

2) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır.
b) Tetik arızalıdır.
c) Haznede fişek olmayabilir.
d) Fişek arızalı olabilir.
e) Hepsi

3) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı, silahı söker.
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

4) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….
a) Boştur.
b) Hazırdır.
c) Kuruludur.
d) Doludur.
e) Emniyettedir.

5) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere … derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Boş bırakılan yere gelecek ifade, aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

6) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

7) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir.
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur.
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir.
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez.
e) Hiçbiri

Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa sebeplerinden birisi de;
a) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
b) Yeniden denemek gerekir.
c) İğne kırılmıştır.
d) Horoz kırılmıştır.
e) Tetiği çekmek gerekir.

9) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

10) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardandır?
a) Şarjör çıkartılmaz.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Fişek yatağında fişek olup olmaması önemli değildir.
d) Sökme başlamadan önce tetik bir kez çekilerek kontrol yapılır.
e) Sürgünün geriye çekilerek, namlunun gözle kontrol edilmesine gerek yoktur.

11) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arası mesafedir.
b) Yiv ve set sayısıdır.
c) Fişek yatağının çapıdır.
d) Namlu boyudur.
e) Silahın kapasitesidir.

12) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça tıkanabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

13) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

14) I Kapak takımını çıkart.
II Şarjörü çıkart.
III Yerine getiren yayı çıkart.
IV Namluyu çıkart.
V Tabancayı boşalt.
Yukarıda sayılan ifadelerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

15) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

16) Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?
a) Horozlu sistem
b) Horozlu iğneli sistem
c) Çakmalı sistem
d) İğneli sistem
e) Vurmalı sistem

17) Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tetiğe basıldığında sadece horozun düşmesi özelliğidir.
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir.
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.
e) Hiçbiri

18) Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek çekirdeğine hız kazandırır.
b) Şarjördeki fişekleri yukarı basar.
c) Horozu tekrar kurar.
d) Sürgünün geride kalmasını sağlar.
e) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giden sürgüyü tekrar eski haline getirir.

19) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

20) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

21) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?
a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
e) Kendi kurallarına göre atış yapan

22) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir.
b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir.
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir.
e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içinde atışın yapılması gerekir.

23) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

24) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz.

25) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu


 

merdanbalik